Човешките лица могат да изразят само четири основни емоции | Интелигентни новини

Колко лица можете да направите? Случайно бихте могли да предположите десет или двадесет, но изследователите сега казват ... всъщност са само четири Прочетете Повече

защо Томас Джеферсън имаше коран