Отличителната „челюст на Хабсбург“ вероятно е резултат от инбридинга на кралското семейство | Интелигентни новини

Ново изследване установява взаимовръзка между това как са били самородните владетели на известна брачна династия и известността на стърчащата им челюст Прочетете Повече

най-старото влакче в САЩ