Вицепрезидентите, които историята забрави | История

Вицепрезидентът на САЩ е изпълнен от мошеник галерия от посредствености, престъпници и дори трупове Прочетете Повече