Митовете за историята на благодарността и трайните щети, които те нанасят | История

Всъщност кланетата, болестите и племенната политика на американските индианци са онова, което е оформило пилигримско-индийския съюз в основата на празника Прочетете Повече