Разходите на Конфедерацията | История

Само през последното десетилетие американските данъкоплатци са похарчили поне 40 милиона долара за конфедеративни паметници и групи, които поддържат расистката идеология Прочетете Повече