Смела нова история на битката при Сома | История

Британските генерали отдавна се възприемат като разбойници на смъртоносния конфликт, но ревизионистки поглед твърди, че американският генерал е истинското магаре Прочетете Повече