Хромозомите на човешкия секс са небрежни заместители на ДНК | Наука

Генетичните снопове, които кодират мъже и жени, могат да станат малко объркани, когато търгуват парчета по време на клетъчното делене Прочетете Повече

Хората може да са изработвали каменни инструменти от 2,6 милиона години | Интелигентни новини

Ново проучване отблъсква произхода на ранното човешко производство на инструменти с около 10 000 години по-рано, отколкото се смяташе преди Прочетете Повече