Има нова система за класиране, в която да живеят най-добрите държави, а Норвегия не е номер едно | Иновация

Повечето изследователи използват индекса на човешкото развитие на ООН за измерване на напредъка на всяка държава, но тази система има недостатъци. Новият индекс има за цел да го направи по-добре Прочетете Повече