Не, все още не можем да потвърдим самоличността на Джак Изкормвача | Интелигентни новини

Делото за демаскирането е свързано със шал, за който се твърди, че е бил намерен до жертвата на Изкормвача Катрин Едоус, но произходът му е несигурен Прочетете Повече