Снимки

Древни пирамиди по света | История

1 от 10

Сакара, Египет: Пирамида на Джосер

Пирамида на Джосер

(Jon Arnold Images Ltd / Alamy)

В Египет има повече от 100 пирамиди, но това е първата, построена по време на управлението на Фароа Джосер (2630 г. пр. Н. Е. До 2611 г. пр. Н. Е.) Като велик мавзолей за себе си. Предишните гробници на фараоните бяха могили с плоски върхове, направени предимно от кал, но главният архитект на Джосер, Имхотеп, излезе с по-трайна и привлекателна идея: стъпаловиден пирамидален дизайн, включващ шест последователно по-малки слоя издълбани варовици, издигащи се на около 200 фута височина. Имхотеп, също известен лечител, по-късно е почитан като бог на медицината в гръко-римската култура.

1 от 10

^